Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé,


velice nás mrzí, že se pro epidemiologickou situaci ohledně COVID 19 nemohlo v listopadu 2020 konat tradiční setkání u nás v Plzni, Západočeské pneumoonkologické dny. Tento rok jsme je chtěli představit v novém hávu. Forma kongresu měla být hlavně edukační, se zaměřením na celou problematiku každodenní péče o nemocné s nádory plic, pohrudnice a mezihrudí.

Kromě původních prací a kazuistik jsme chtěli podat ucelený přehled aktuálních postupů, jak diagnostických, tak léčebných, pro všechna stadia plicních zhoubných novotvarů. Chtěli jsme se věnovat i problematice skríninku, léčby tabakismu, a formou wokshopu i nácviku komunikačních dovedností s pacientem při ukončování aktivní onkologické léčby. Věřili jsme, že kongres bude vítanou akcí nejen pro lékaře pneumology, pneumoonkology a klinické onkology z komplexních onkologických center, ale i pro lékaře pracující mimo tato centra a rovněž pro kolegy pneumology či klinické onkology před atestací.

Vzhledem k tomu, že letošní ročník měl být svým přístupem „nový“, nechtěli jsme renomé kongresu pokazit případnými chybami v online formě a proto jsme se rozhodli konání kongresu v listopadu t.r. zrušit úplně.

Stránky kongresu zůstávají nadále v provozu, do náhradního termínu konání akce. Plánované přednášky, resp. jejich autory a názvy sdělení můžete nadále najít v programu - abyste se mohli těšit na to, až nám doba umožní odložené pořádání kongresu.

S pozdravem a přáním všeho dobrého,

za pořádající Kliniku pneumologie a ftizeologie,


prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.

MUDr. Martin Svatoň, Ph.D.