Termín a místo konání

7. - 8. 11. 2019

Hotel & Congress centre Primavera v Plzni
Hotel & Congress centre Primavera
Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň
GPS:
49° 42' 37.65" N
13° 24' 45.51" E

Konference

POŘADATEL KONFERENCE
Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň

přednosta: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
KONFERENCE JE POŘÁDÁN POD ZÁŠTITOU
ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard
biskup plzeňský Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
Konference bude hodnocena kredity ČLK, POUZP dle platné vyhlášky

Tematické okruhy přednášek

LÉKAŘI
Interaktivní kazuistiky
Přehledové přednášky v pneumoonkologii
Diagnostika v pneumoonkologii
Interpretace studií s konkrétními onkologickými léky
Paliativní péče
Varia
NELÉKAŘI
Ošetřovatelská péče o pacienty s karcinomem plic
Kvalita života o onkologicky nemocné pacienty
Pneumoonkologie v ambulantní a intenzivní péči
Kazuistiky
Varia
 

Ubytování

Hotel & Congress centre Primavera, Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň
(ubytování přímo v místě konání konference)